Instrukcja montażu skrajnego słupa sadowniczego

Każdy słup skrajny należy połączyć z kotwą przy pomocy odciągu zamocowanego w drugim otworze od góry. W przypadku zamontowania dodatkowych drutów poziomych, skrajny słup należy dodatkowo połączyć z kotwą odciągiem zamocowanym w każdym punkcie słupa gdzie występuje drut poziomy. Należy mieć na uwadze, że słupy sadownicze są zaprojektowane tak by maksymalne obciążenie przykładać do nich prostopadle do otworów. Natomiast równolegle do otworów wytrzymałość słupa jest o około 30% mniejsza.   W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt pod nr. tel. 502-022-091.